Kullanım Koşulları

Amerika LLC üzerinden alacağınız hizmetler için kullanım koşullarımızı peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

Maddeler

Sözleşmenin Tarafları

İşbu Kullanım Koşulları, 8 The Green, Suite A, Dover, DE, 19901, ABD adresinde hizmet veren, Delaware Eyaleti'nde 6496690 dosya numarası ile tescilli olan AMERIKA LLC şirketi ile https://amerika.llc internet sitesi üzerinden Amerika'da limited şirket kurulum hizmeti alan KULLANICI arasındaki şartları içermektedir.

Kullanıcının Açık Rızası

KULLANICI, Amerika Birleşik Devletleri Delaware Eyaleti'nde kurulacak olan Limited şirket için, başvuru formunda belirtmiş olduğu kişisel ve şirket yapısını gösteren bilgilerin doğruluğunu kabul etmektedir ve şirket kuruluşu için AMERIKA LLC şirketine açık rızasını vermektedir.

Hizmet Taahhüdü

AMERIKLA LLC, KULLANICI tarafından, şirket başvuru formunda belirtilen şirket yapısını gösteren bilgileri değiştirmeden, olduğu gibi ve hatasız olarak Delaware Eyaleti Sektereliği'ne teslim edeceğini taahhüt etmektedir.

Kurulum Ücretinin Ödenmesi

KULLANICI, https://amerika.llc adresi üzerinde, Ücret başlıklı bölümün altında belirtilen şirket kurulum ücretini, şirket kurulumun başlatılması için kredi ya da banka kartı yöntemi ile ödemekle yükümlüdür. Kurulum ücreti ödenmeden şirket kurulumu başlatılamaz. Ödeme başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra kurulum başlatılır. Kurulum evrakları KULLANICI'ya dijital olarak teslim edilir.

Kurulum Paketine Dahil Olan Hizmetler

Kurulum paketlerine ait içerikler, https://amerika.llc/#ucret adresinde detaylı olarak paylaşılmıştır.

AMERIKA LLC, sadece kurulum sürecinden sorumludur. KULLANICI'ya ait şirket kurulduktan sonra, şirketin aktif ticaret yapıp yapmadığı, muhasebe kayıtlarının tutulup tutulmadığı, vergi dönemlerinin takip edilip edilmediği, vergi beyannamelerinin son teslim tarihinden önce yapılıp yapılmadığı gibi hususları takip etmek tamamen KULLANICI sorumluluğundadır. Bu bilgilerin KULLANICI'ya bildirilmesinden AMERIKA LLC sorumlu tutulamaz. KULLANICI, Delaware Eyaleti Sekreterliği'nin resmi internet sitesinden şirketi ilgilendiren hususları takip etmekle yükümlüdür.

Sözleşmenin Uygulanabilirliği

İşbu kullanım koşulları uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. AMERIKA LLC tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. İşbu kullanım koşullarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, kullanım koşullarının geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmenin Güncellenmesi

AMERIKA LLC dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu kullanım koşullarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Yetkili Merciler

Taraflar arasında işbu kullanım koşulları ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, e-posta, WhatsApp üzerindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtları delil olarak kabul edilecek olup, KULLANICI bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

İşbu kullanım koşullarının uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Delaware (Amerika Birleşik Devletleri) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.